Sa relihiyong ito, itinuturing na sagrado ang baka

Answers

Hinduism, ito ay itinatag ng mga Aryan.
Ito rin ang tinaguriang pinakamatandang relihiyon sa buong mundo
Ang relihiyong sagrado ang mga baka ay ang Hinduism, na syang relihiyon ng mga Hindu o mga taga India.
It is said that the cow is taboo in the Hindu religion.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Go to a designated public shelter, stay away from slide area, listen to radio or tv station for any emergency situation and watch out for flooding....Read More
2 more answers
answer:Fonts for Android and iPhone - www.fontskeyboard.comExplanation:Fonts for Android and iPhone - www.fontskeyboard.com...Read More
1 more answers
Ang gni o gross domestic income ay ang kabuuang pampanilihang halaga ng produkto at serbisyo na nagawa ng mga mamamayan sa isang bansa samantalang ang gdp o gross domestic product...Read More
2 more answers