Ano ano ang mga halimbawa ng yaman na napapalitan

Answers

answer:

1-5 is tama lahat

ilog at bulubunbukin

Explanation:

dahil ito ay may tubig at lupa

answer:

saan po Ang may salunguhit

answer:

i think that 1 is a and 2 is c

answer:

11./

12.x

13./

14./

15./

#Carry on Learning

answer:

1. A

2.C

3.B

4.A

Explanation:

Hope it helps

21:TAMA

22:TAMA

23:TAMA

24:TAMA

25:TAMA

1. Gubat

2. Tsaa

3.

4.Hydroelectric

5. Pangangailangan

6.Kalakalan

7. Sturgeon

1. Agrikultural

2.akwakultural

3.Saudi Arabia

4.lokasyon

5.Indonesia

6.Geothermal

7. enerhiya

8.White pine

9.Mekong

10. Thar

Explanation:

Halaman, puno, isda,iba pang yamang dagat.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Kaya ito ginanap dahil gusto ng mga tao na bawiin ang holy land sa israel o jerusalem dahil dito pinanganak si hesus kaya kailangan itong mabawi dati sa kamay ng mga muslim....Read More
2 more answers
Pag-unlad•Maayos na pamamahala ni Yang Chien at ibang pinuno•Pagsasaisa ng imperyo...Read More
3 more answers