Sa paanong paraan naging makabuluhan ang kulturang mesolitiko?

Answers

Ang kulturang Mesolitiko ay ang transisyon sa panahong Paleolitiko at Neolitiko. Sa panahong ito nagsimula maging organisado ang mga tao sa lahat ng aspekto lalong-lalo na sa aspektong espiritwal.
Ang Mesolitiko ay ang tulay na panahon sa Paleolitiko at Neolitiko. Sa panahong ito nagsimulang umunlad ang teknolohiya at naging mas organisado na ang mga tao sa halos lahat ng aspekto lalong-lalo na sa aspektong espiritwal.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

origin of the term "shaman" shamanism was first recognized by western observers working among traditional herding societies in central and northern asia, and it is from the languag...Read More
1 more answers
Upang magset ng example sa kapangyarihan ng polisya na pwede silang pumatay pag kinakailangan. pwede itong makatakot sa mga tao upang sila ay mapigil sa pagbebenta ng droga o/at ku...Read More
1 more answers
katangian na materyal. Ang isang likas na materyal ay anumang produkto o pisikal na bagay na nagmumula sa mga halaman, hayop, o lupa. Ang mga mineral at ang mga metal na maaaring m...Read More
2 more answers