Sa paanong paraan naging makabuluhan ang kulturang mesolitiko?

Answers

Ang Mesolitiko ay ang tulay na panahon sa Paleolitiko at Neolitiko. Sa panahong ito nagsimulang umunlad ang teknolohiya at naging mas organisado na ang mga tao sa halos lahat ng aspekto lalong-lalo na sa aspektong espiritwal.
Ang kulturang Mesolitiko ay ang transisyon sa panahong Paleolitiko at Neolitiko. Sa panahong ito nagsimula maging organisado ang mga tao sa lahat ng aspekto lalong-lalo na sa aspektong espiritwal.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

hindi masmang tumangkilik ng produkto ng ibang bansa basta huwag hahayaang lilimutin ang ating sariling produkto . laging iayon ang salitang wika kahit saan mang lugar .palaging is...Read More
3 more answers
Upang umunlad ang pilipinas o sa pamamagitan ng isapuso ang eating tradisyon at cultura......Read More
3 more answers
Pandaigdigang merkadoKumpetisyon Mga epekto sa ligalExplanation:...Read More
3 more answers