Maga kontribusyon ng pilipinas sa mundo batay sa lokasyon nito

Answers

Ang artikulo 3 ng bill of rights ay tungkol sa mga karapatan ng tao at ng isang akusado.

ang seksyon 1-11 ng artikulo 3 ay tumatalakay sa karapatan ng tao. halimbawa sa mga karapatang nakasaad sa seksyon 1-11 ay ang karapatang mabuhay, pagkakaroon ng kalayaan sa pamamahayag, maging malaya,  magkaroon ng mga ari-arian at ang karapatang maprotektahan ng batas.

ang seksyon 12-22 naman ay tumatalakay sa karapatan ng isang akusado. ilan sa mga halimbawa ng karapatang ito ay ang karapatang makapagpiyansa, magreklamo sa labis na halaga ng piyansa at ang malaman kung tungkol saan ang akusasyon laban sa kanya.

answer:

ito ang dahilan kung bakit gustong sakupin ng mga espanyol ang pilipinas dahil sa mga materyales sangkap na matatagpuan dito. sinakop din nila ang bansang pilipinas sapagkat gusto nilang lumaganap ang relihiyong kristiyanismo sa ibat ibang bahagi ng bansa. marami ding mga likas na yamang mineral at iba pa ang matatagpuan dito sagana din tayo sa mga likasa na yaman katulad ng anyong tubig,lupa at iba pa. sa aking palagay kung bakit gustong sakupin ng bansang espanya ang pilipinas sapagkat gusto nilang angkinin ang mga likas na yaman na matatagpuan dito katulad na lamang ng yamang mineral,materyales,mga pampalasa,at iba pang uri ng likas na yaman na gusto nilang makuha at angkinin. marami ding mga bagay na gusto nilang magawa katulad ng pagpapalaganap ng relihiyong kristiyanismo na gusto nilang lumagap mula pilipinas hanggang sa ibat ibang lugar sa ating bansa. at yan ang mga dahilan.

Ang pinakamalaking kontribusyon ng Pilipinas sa mundo ay ang pagkakaroon nito ng 'spices' na naging dahilan pa ng pagnanais na pagsakop at pag-aagawan ng ibang nasyon sa bansang Pilipinas.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer:Ang Overseas Filipino Worker (OFW) ay isang term na madalas na ginagamit upang tumukoy sa mga migranteng manggagawang Pilipino, mga taong may pagkamamamayang Pilipino na nan...Read More
3 more answers