Ano ang mta magagandqng naidulot ng asean sa mga tao at bansa

Answers

hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.

write me here and i will give you my phone number - **

my nickname - lovely

Mga malikhain na atbp
Nagagawa nitong mapagbuklod-buklod at mapagkaisa ang mga tao at bansa


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang industrial revolution ay ang paglipat sa mga bagong proseso ng pagmamanupaktura sa panahon mula noong mga 1760 hanggang sa pagitan ng 1820 hanggang 1840. kasama sa paglipat na...Read More
2 more answers
Pag-usbong ng narion state-isang estado na pinanahanan ng mamayan ng magkakatulad na wika,relihiyon, kultura at iba pa.-dito nagsimula ang institusyon ng burukrasya kung saan ay- n...Read More
1 more answers
ang repormasyon ay isang larawan ng krisis na panrelihiyon bunsod ng paghina ng kapangyarihan ng santo papa dahil sa tunggalian ng pagpapahayag ng kauutusan sa simbahan. ang kontra...Read More
2 more answers