Ano ang bumubuo ng komunidad at kinalalagyan ng komunidad

Answers

Its world war 2

Explanation:

Trust me on this one

Ang bumubo s komunidad ay ang mga taong naninirahan dito, properties, hayop, at halaman.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Maunlad ang naging ugnayan ng dalawa dahil ang Funan ay malakas na sa mangangalakal, kahit ang mga Tsino napahanga sa dami ng ginto at hiyas ng mga Funan. ...Read More
1 more answers
answer:Basic services such as sanitation, water, electricity and refuse removal are very important for everybody. All households should have these services as they make householder...Read More
3 more answers
Kahalagahan ng  pag-aaral ng ekonomiks: 1. saklaw nito ang paggalaw ng produksiyon ng ekonomiya ng isang lugar o bansa. ibig sabihin na makikita natin kaagad ang pag-iiba ng...Read More
2 more answers