Bakit pinagsabay ang buwan ng wika at kasaysayan

Answers

together is the answer

c.

Explanation:

dahil Kung may tiyaga may nilaga

answer:

tama

Explanation:

answer:

D.

Explanation: the player of Dotas in the phillip are 27 theres a boy and a girl

some player making there own characters so you don't know so D. is the answer thank you

anong meron jaan?

Explanation:

pano sasagutan yan ala naman tanong

21.ikaw ljane

ikaw ljane

1. ✓

2. X

3. ✓

4. X

5. ✓

there

1 ✓

2

3✓

4

5✓

Explanation:

ekis yung walang answer

1 saka

2 ngunit

3 Kung ano...siya ring...

4 sanay

5 at

6 sanay

7 at

8 Kung sino...siya pang...

9 bilang pag tatapos

10 at

Dahil iisa ang ibig sabihin nito


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Anong grade mo na ba pang college yung tanong eh?...Read More
1 more answers
Ang  intramuros  (latin: "nagsasanggalang na pader"  o  "sa loob ng pader") ay ang pinakamatandang distrito at sentro ng kasaysayan sa lungsod ng maynila, ang...Read More
1 more answers
answer:Just a little reminder for this day, if you didn't know how to answer it just pass it, and put some reasons why you didn't answer that activity so that your teacher will giv...Read More
2 more answers
Sex is either of the two main categories (male and female) into which humans and many other living things are divided on the basis of their reproductive functions while gender is t...Read More
1 more answers
answer:Mabuti Epekto ng Computer* Nagbibigay ng mahahalaga at maraming impormasyon.* Mapapadali at di na mahihirapang  maghanap ng impormasyon sa mga libro mismong computer na ang...Read More
2 more answers
ooExplanation:dahil masaya talaga pag ikaw ay makalaro lalo nat iyong mga kalaro mo ay mahahalaga saiyo...Read More
3 more answers