Ano ba ang ibigsabihin ng misyonero

Answers

Peaple that teaches the Word of God.
Of, relating to, or characteristic of a missionary or a religious mission


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang mga napangasawa ni rizal ay sina josephine baeker,mariano alvarez,mariano gil at mariano llanera...Read More
3 more answers