Kaninong ekspedisyon ang unang nakarating sa pilipinas?

Answers

Inilunsad niya agad ang programa sa dekontrol.ibig sabihin, wala nang limitasyon sa importasyon at palitan ng piso sa dolyar. bilang pag-alinsunod sa kahilingan ni macapagal, ang kodigo ng repormang panlupa, ay ipinasa ng kongreso.

answer: wika

itinuturing ang wika bilang kaluluwa ng isang kultura. nagbibigay ito ng pagkakakilanlan o identidad sa mga taong kabilang sa isang pangkat. may 7,105 buhay na wika sa daigdig na ginagamit ng mahigit 6,200,000,000 katao. nakapaloob ang mga wikang ito sa tinatawag na language family o mga wikang magkakaugnay at may iisang pinag-ugatan. tinatayang may 136 language family sa buong daigdig. ang mga pamilya ng wikang ito ay nagsasanga -sanga sa iba pang wikang ginagamit sa iba’t ibang bahagi ng daigdig. ipinakikita sa talahanayan 1.6 ang ilan sa mga pangunahing pamilya ng wika sa daigdig.

relihiyon

mabibigyang-kahulugan ang relihiyon bilang kalipunan ng mga paniniwala at rituwal ng isang pangkat ng mga taong tungkol sa isang kinikilalang makapangyarihang nilalang o diyos.

nagmula ito sa salitang religare na nangangahulugang “buuin ang mga bahagi para maging magkakaugnay ang kabuuan nito.” dahil sa mga paniniwalang nakapaloob sa sistema ng isang relihiyon, ay nagiging batayan ito ng pagkilos ng tao sa kaniyang pang-araw-araw na pamumuhay.

lahi / pangkat etniko

tila isang malaking mosaic ang daigdig dahil na rin sa maraming natatanging paglalarawan at katangian ng mga naninirahan dito. isang batayan nito ang race o lahi na tumutukoy sa pagkakakilanlan ng isang pangkat ng mga tao, gayondin ang pisikal o bayolohikal na katangian ng pangkat. maraming eksperto ang bumuo ng iba’t ibang klasipikasyon ng mga tao sa daigdig, ngunit marami rin ang nagsabing nagdulot ito ng kontrobersiya sapagkat maaaring magpakita rin ito ng maraming diskriminasyon..

sa kabilang banda, ang salitang “etniko” ay nagmula sa salitang greek na ethnos na nangangahulugang “mamamayan.” ang mga miyembro ng pangkat-etniko ay pinag-uugnay ng magkakatulad na kultura, pinagmulan, wika, at relihiyon kaya naman sinasabing maliwanag ang kanilang sariling pagkakakilanlan.

source:

Ekspedisyon ni Magellan
Magellan hahaha


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Walang kalayaan ang mga pilipino sa pagpapahayg ng kani-kanilang damdamin o saloobin....Read More
2 more answers
unang una ang rason kung bakit di magkatulad ang nasyonalismong china at japan kasi ang japan ay hindi nagpasakop sa mga tsino....Read More
1 more answers
ashikaga ay isang napakakilalang pangkat ng mga samurai na itinatatag ang muromuchi   shugonate.. ang ashikaga ay ang descendant ng minamoto clan....Read More
2 more answers
Anthropogenic hazards  are  hazards  caused by human  action or inaction. they are contrasted with  natural hazards.  anthropogenic  hazards may...Read More
2 more answers
Noon Ngayon Ginawa ng isang taon ang maternity leave imbes na tatlong buwan. Higit na mas mataas ang bilang ng babaeng nag-aaral sa kolehiyo kung ihahambing sa kalalakihan makalipa...Read More
2 more answers