Bakit mahalagang malaman at makilala ang mahahalagang pook sa lungsod ng calamba?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

The hundred islands national park is the first national park and a protected area located in alaminos, pangasinan in the northern philippines. the islands, totaling 124 at low tide...Read More
1 more answers
ang repormasyon ay isang larawan ng krisis na panrelihiyon bunsod ng paghina ng kapangyarihan ng santo papa dahil sa tunggalian ng pagpapahayag ng kauutusan sa simbahan. ang kontra...Read More
2 more answers
“ang globalisasyon ang pinakamalaking pangyayari sa ekonomiya sa ating kapanahunan. . nagbibigay ito ngayon ng walang-kaparis na mga oportunidad sa bilyun-bilyong tao sa buong mu...Read More
1 more answers