Bakit mahalagang malaman at makilala ang mahahalagang pook sa lungsod ng calamba?

Answers

Para magkaroon ng ideya  sa mga  estilo sa paggawa ng o pagsulat ng maikling kwento.
Mahalagang malaman o makilala ng mga baguhang manunulat ang mga elemento at uri ng maikling kuwento para malaman din natin at maintindihan ang pagkakasunod at mga pangyayaring nagaganap sa kuwento
Mahalaga ito dahil ito ang mag sisilbing inspirasyon sa isang baguhang manunulat. Malaki ang maitutulong nito sapagkat dito nasusukat kung gaano kalaya ang isang manunulat na maisulat ang kanyang nais na isulat sa mundo ng pagsusulat. Ito rin ay mag sisilbing gabay upang malaman ang mga strategy ng isang manunulat upang lalong mabigyang buhay o saysay ang likha ng isang baguhang manunulat.

answer:

For you to have some ideas

answer:

1.d 2.a 3.b 4.d 5.b

Explanation:

hope it helpsss

answer:

1.B

2.D

3.C

4.D

5.A

Explanation:

Make me as Brainlest answer pleaseee

answer:

1. a.Unang kinilala bilang AMA ng Sining.

2. d. Upang ating malaman ang kanilang mga talambuhay.

3. b. Pagpinta

4. a. Paggamit ng kakaibang mga kulang.

5. c. Dalagang Bukid

Mahalagang malaman at makilala ang kaligirang pangkasaysayan ng alamat ng isang lugar dahil ito ang nagbibigay pagkakakilanlan sa isang lugar at ito ay nagbibigay karangalan pag ito'y kilala.

Upang matukoy/matuklas any mga mahahalagang mga nangyari doon noong nagdaang panahon.
Mahalaga sa ating calamba may maraming nangyayari sa ating panaon


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

the kataas-taasang, kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan ("supreme and venerable association of the children of the nation", spanish: suprema y venerable asociación d...Read More
1 more answers