It refers to the way daily life is organized so as to accommodate large groups of people.

Answers

The term refers to rationalization according to Maximilian Karl Emil Weber.
rationalization is the answer to that question
The answer is RATIONALIZATION...


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Paglipat ng kurba ng suplay at paggalaw sa iisang kurba ng suplay sorry im not sure bat it cant be subsidi, hoarding, kalikasan, pagtaas ng suplay, pagbaba ng suplay,  kaya ka...Read More
2 more answers
Ang  batas na pangmilitar  o  katarungang pangmilitar  (ingles:   military justice  o  military law) ay ang katawan ng mga  batas  at m...Read More
1 more answers
Ang mga karapatang tinatamasa ng mga lehitimong mamamayan ng isang Lungsod Estado ay ang mga sumusunod:Binibigyan ng karapatang bumoto ang isang lehitimong mamamayanBinibigyang kar...Read More
3 more answers
explanation: kung wala kang pera walang karga wallet mo...Read More
1 more answers