Kahulugan ng simbolo ng lalawigan ng rizal

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang wakas ng paghahari ni Ashurbanipal ang nagging sanhi ng paghina ng imperyo. Ang mga pag-aalsa ng mga mamamayang sinakop ng mga Assyrian at ang pagpataw ng mataas na buwis sa mg...Read More
2 more answers
ang relihiyon ay isang organisadong sisitema ng pananampalataya,pamammagitan,paggalang,kaugalian at pananalig na nakasentro sa isa o higit pang kinikilalang diyos...Read More
2 more answers
1. rebolusyong industriyal  - paggawa ng produkto na gamit ang mga makina2. kapitalismo - sistemang pang-ekonomiya kung saan may malayang kompetisyon sa pamilihan at pag-aari...Read More
1 more answers