Ano ang tungkulin ng mga kababaihan noonng unang panahon

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang mga sinaunang tao ng Ghana noon ay kilala sa pagiging masipag na mangangalakal. Sila ay nagtitinda ng mga asin, asukal, at iba pa.Ang pagiging negosyante nila ay naging isang m...Read More
3 more answers
katubigan at kalupaan ng daigdig mga anyong lupa at tubig bumubuo lamang ang kalupaan ng 29.1 bahagdan ng kabuuang daigdig at nahahati- hati ito sa apat na malalaking rehiyon: eur...Read More
2 more answers
Ang Imperyong Ghana o Wagadou ay isang imperyo sa kanlurang Africa na umusbong noong 700 CE....Read More
1 more answers
Kung ang iyong tinutukoy ay isa sa mga pamahalaan sa Pilipinas noon, ito ay ang Pamagalaang “Puppet”...Read More
1 more answers
Ang Indo-aryan ay isang pangkat ng mga tao na nagsasalita ng Indo-aryan. Sa bandang hilaga ng sub-kontinenteng India. Ang kanilang panitikan ay gumagamit ng Sanskrit. Gumagamit din...Read More
2 more answers
Ayon sa mga arkeologo, sa isang lugar malapit sa  peking,  tsina  natagpuan angunang taong nakatindig  o (homo erectus), ang isang uri na ayon sa teorya ng ...Read More
2 more answers