Ano ang tungkulin ng mga kababaihan noonng unang panahon

Answers

Step-by-step explanation:

Bilang isang Pilipino,nararamdaman kong ang mga kababaihan nuon ay matapang at nagkakaisa upang makamit ang kanilang kalayaan.

Pinangangalagaan nila ang mga mahahalagang dokumentong kaugnay ng katipunan at sila ang nagsilbing tagapangalaga ng mga kawal na nasusugatan sa tuwing nagkakasagupa ang mga katipunero at mga kawal ng pamahalaang espanya

Explanation:sana makatulong ito

answer:

walang karapatan ang mga babae noon na gumawa ng desisyon para sa kanilang sarili

answer:

ang manatili sa loob nang bahay at paysilbihan ang asawa't anak.

answer:

Ang gampanin ng mga kababaihan sa Pilipinas (mga Pinay) ay ipinaliwanag ayon sa diwa ng kalinangang Pilipino, pamantayan, pananaw at kaisipan. Nilarawan ang Pilipinas bilang isang bansa ng mga matatatag na mga kababaihan, na tuwiran at hindi tuwirang nagpapatakbo sa mag-anak, negosyo, mga tanggapan ng pamahalaan at mga hasyenda. Bagaman pangkalahatang pinakakahuluganan nila ang kanilang mga sarili sa isang tagpuan sa Asya na napapangibabawan ng mga kalalakihan sa isang lipunang dumaan sa kolonyalismo at Katoliko, namumuhay ang mga Pilipinong kababaihan sa isang kulturang nakatuon ang pansin sa pamayanan, na ang mag-anak ang pangunahing bahagi ng lipunan. Dito sa balangkas na ito - na may kayariang pangkahanayan, pagkakaiba-ibang antas sa lipunan, kadahilanang makapananampalataya, at pamumuhay sa isang umuunlad na bansa ng mundo - nakikibaka ang mga kababaihang Pilipino. Kung ihahambing sa ibang mga bahagi ng Timog-silangang Asya, palagiang nakakatamasa ng mas malaking antas ng kapantayang makabatas ang mga kababaihang nasa lipunan ng Pilipinas.

answer: Manatili sa bahay, Gawin ang mga Gawain sa Bahay, At Pagsilbihan ang Kaniyang Asawa't mga Anak.

Explanation:

Ang tradisyonal na tungkulin ng mga kababaihan sa Asya ay ang mag-alaga ng mga anak sa bahay ngunit ang lumang tradisyon na ito ay unti unti nang nagbabago sa pagdaan ng mga panahon.

Explanation:

Ang tradisyonal na tungkulin ng mga kababaihan sa Asya ay ang mag-alaga ng mga anak sa bahay. Ang lumang tradisyon na ito ay unti unti nang nagbabago sa pagdaan ng mga panahon. Marami ng kababaihan ang nasa army, nasa gobyerno at nasa iba-iba pang larangan ng trabaho.  Ilan sa mga magagandang nagawa ng mga kababaihan sa Asya ay ang pagpapalawak sa karapatan ng kababaihan sa pulitika o gobyerno, sa sariling pamilya at sa paghahanap ng hanapbuhay. Ang ebolusyon at kasaysayan ng kababaihan sa Asya ay nag-tutugma sa ebolusyon at kasaysayan ng kontinente ng Asya mismo. Kaugnay din nila ang mga kulturang nabuo sa loob ng rehiyon. Ang mga babaeng Asyano ay maaaring ipangkat ayon sa mga kababaihan mula sa mga subregion ng Asya sa Gitnang Asya, Silangang Asya, North Asia, South Asia, Timog Silangang Asya, at Western Asia (aka The Middle East). Sa pamamagitan ng bansa, ang mga kababaihan ng Asya ay nagmula sa soberanong estado tulad ng mga kababaihan mula sa Armenia, Iraq, Israel, Japan, Vietnam, at Yemen.

Basahin sa link na ito ang iba pang ambag ng mga kababaihan sa Asya -

#BrainlyFast

Ang ibang babae na sumali sa katipunan ay taga-tago ng mga dokumento at ang iba naman ay taga-gamot sa mga nasugatang katipunero

Taong bahay hindi cila nag mag aaral ,taga alaga ng anak taga linis ng bahay taga luto
Tungkulin nilang pagsilbihan lang ang mga asawa sa bahay bawal silang mamuno magtrabaho dahil noon ang mga babae ay dapat sa bahay lang


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

1. estado sa lipunan (collectivities/community or family - social status) - binubuo ng pamilya dahil ito ang pundasyon ng lahat ng lipunan/komunidad2. kahalagahan at kasaysayan (va...Read More
1 more answers
3. article xiv education, science and technology, arts, culture and sports 4. section 1 the state shall protect and promote the right of all citizens to quality education at all le...Read More
1 more answers
answer:Magiging kabuluhan ito kasi dahil dito ay napaalis nila si marcos na tiwali sa gobyerno.Explanation:...Read More
2 more answers
Sapagkat militarismo ay isang militar na nakikipagdigma para makuha gusto nila at paalala lang angmitiralismo may root word na militar...Read More
2 more answers
Ayon kay fajardo ang tunay na maunlad ang isang bansa ay kung nararanasan ito ng mga mamamayan rito, wala nang mga mahihirap at may maayos na trabaho ang bawat isa...Read More
1 more answers