Dahilan ng suliraning territoryal at hangganan (territorial and border conflict)

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Sa payak na kahulugan nito, ang kabihasnan ay isang yugto ng kaunlaran ng isang lipunan.naiisip nating sibilisado ang mga tao kapag tinipon nila ang kanilang mga sarili upang magin...Read More
2 more answers
mapauunlad nila ito gamit ang pag boto na mismo ang mga tao ang may kapangyarihang humusga kung sino ba ang nararapat at sila mismo ang nakaaalam kung ano ba ang taong iboboto na m...Read More
2 more answers
Ang sinag ng araw ay magiging dilekadi sa atin kung tayo ay nakababad...Read More
2 more answers
Oo mahalaga upang mabigyan ng tugonang bawat problema sa buong mundo tungkol sa diskriminasyon. malinawagan ang bawat isa tungkol sa kanikanilang karapatan...Read More
1 more answers
Nakatutulong sa pag unlad ng pamumuhay ng mga asyano ang saganang likas na yaman sa asya sa paraang; • dito kumukuha ng nga pangunahing pangangailangan ng isang tao•dito nanggagali...Read More
1 more answers