Siya ang kinikilalang pinakamahusayna pinuno ng maurya at isa sa mahuhusay na pinuno sa daigdig?

Answers

answer:

ikaw po yun CHAR

Explanation:

IKAW ANG PINAKA MAHUSAY NA TAO

answer:

Explanation:

Chandragupta Maurya

answer:

di ko po Alam magpaturo nalang Po kayo sa mga magulang niyo po

answer:

Chandra gupta

Explanation:

Sana maka help

answer:

Chandra Gupta/ Chandragupta

answer: Ashoka the Great

Explanation:

Ang mahuhusay na pinuno ay kayang pamunuan ang bansa.

Ang mahuhusay na pinuno ay may kakayahang​ isakatuparan ang kanilang plataporma.

Ang mahuhusay na pinuno ay may kaalaman sa responsibilidad at tungkulin sa posisyong nais kalagyan.

Ang mahuhusay na pinuno ay may kakayahang magbigay solusyon at tumugon sa kasalukuyang isyu o problema.

Ang mahuhusay na pinuno ay may nagawang mabuti bilang responsableng mamamayan.

Explanation:

1. Sargon I

2.Shi Huangai

3.Khufu

4.Kublai Khan

5.Hammurabi

6.Asoka

7.Reyna Hatshepsut

8.Nebuchadnezzar II

9.Pepi II

10.Shah Jahan

Thank me later

Explanation:

1. Sargon I

2.Shi Huangai

3.Khufu

4.Kublai Khan

5.Hammurabi

6.Asoka

7.Reyna Hatshepsut

8.Nebuchadnezzar II

9.Pepi II

10.Shah Jahan

Explanation:

sensya kana ha, godbless

Chandra Gupta/ Chandragupta


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

The equation is 3y' - 4xy' + 4xy - 2y - y" - xy" = 0Step-by-step explanation:To eliminate the arbitrary constants, derive the equation 2 times.Deriving the equation          equati...Read More
2 more answers
answer:the puppet government or seccond philippine republic,is a japanese-imperial sponsored goverment established during the japanese occupation and world war ll in the philippine...Read More
3 more answers