Mga anyong lupa at anyong tubig sa south korea

Answers

South korea yellow strait japan sea :)
Anyong tubig na alam ko sa south korea ay lawa ng andong,lawa ng jinyang at Ilog Nam 

Sila ang nagaalaga ng hayop sa kanilang lugar at sila din ang namumuno sa mga lupain na ito

Explanation:

Sana nakatulong

Sahara Dessert and Nile River

Mga anyong tubig sa south korea
Mga anyong lupa at anyong tubig sa south korea


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer:DRACONIAN is an adjective meaning "of great severity", that derives from Draco, an Athenian law scribe under whom small offenses had heavy punishments (Draconian laws). Drac...Read More
3 more answers
answer:Explanation:These four sources of law are the United States Constitution, federal and state statutes, administrative regulations, and case law....Read More
2 more answers
Tinatawag na gobernadór-henerál ang pinakamataas na opisyal sa Filipinas ... Si Miguel Lopez de Legazpi ang unang na- nungkulang gobernador-heneral....Read More
1 more answers
Spanish is not the only language spoken in PeruThere are rivers and lots of mountainsExplanation:...Read More
1 more answers