Ano ang kahulugan ng bayang tinubuan

Answers

Kung saan ka ipinanganak at saan nakatira at ang iyong mga magulang.
Kung saan ka ipinanganak at kung saan ka lumaki.
Bayang Malaya, respetado at kahanga hanga.
Ang ibig sabihin nito ay bayang magkakapareho o magkakadugtong.
Ang ibig sabihin ngbayang magkanugnog ay bayang magkakalapit

Lupang sinilangan

Explanation:

[email protected] asdfghjkl

Ang ibig sabihin ng bayang tinubuan ay kung saan ka nagmula kung saan ka isinilang o kaya naman ay lumaki..


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

hindi magaling ang namuno at sinalakay ito nina pompey the great ng roma at alexander the great na isang griyego.ctto....Read More
1 more answers
The expenditures approach says gdp = consumption + investment + government expenditure + exports – imports. the income approach sums the factor incomes to the factors of production...Read More
1 more answers
the word "china" is derived from cin (چین), a persian name for china popularized in europe by marco polo. the first recorded use in english dates from 1555. in early usage, "china"...Read More
1 more answers
answer:Baka dahil nakakita na sila ng bagong kaibigan at maaring hindi kana talaga nila gusto o may ugali silang ayaw sayo.Explanation:Kailangan mo kasi sanayin mo nalang sarili mo...Read More
3 more answers
terms, inflation rate (ir) and purchasing power of the peso. (ppp). ano ang itinakda sa 100 para malaman kung gaano kataas o kababa ang services at paano ito binubuo...Read More
3 more answers