Ang kahalagahan ng pagsunod sa batas trapiko

Answers

oh aking kaibigan ako ay nagagalak dahil nakilala Kita sa mundong puno ng kasamaan ,ikaw ay naging mabuti saakin ,binigyan mo ako ng kasiyahan sa tuwing kasama Kita ,nagpapasalamat ako sayo Kasi itinuring mo kong parang tunay na kapatid ,, naging mabuti Ang pakikitungo mo sa akin at binigyan mo ako NG dahilan para gumawa ng Tama sa kapwa na ginagawa mo sa akin na mabut

Mahalaga ito

Explanation:

Dahil ito ay isang tanda ng paggalang sa kanila

Kumakalat ang coronavirus kapag ang isang taong mayroon nito ay nagsalita, bumahing, o umubo sa loob ng 6 na talampakan mula sa ibang tao. Posibleng may virus ka at posibleng maihawa mo ito kahit maayos ang pakiramdam mo.

Para maiwasan ang impeksyon, dapat mong takpan ang iyong ilong at bibig kapag lumalabas ka ng bahay. Kaya kinakailangan na ngayong magsuot ng mask sa buong estado. Ang pagsusuot ng mask o takip sa mukha na gawa sa tela ay makakapagpabagal ng pagkalat ng COVID-19 sa pamamagitan ng paglimita sa paglabas ng virus sa hangin. Isinusulong din nito ang pagdistansya sa isa't isa, at ipinapakita nitong may pakialam ka sa kalusugan ng iba.

Explanation:

Sana tama

Kailangan sumunod sa batas para hindi kumalat ang virus at safe ang lahat

Explanation:

Basta yan yung sagot

Explanation:

Bawal na bawal kumaen ng baboy

answer:

mahalaga ito upang hindi sila lumabag sa batas, di makasohan, at hindi mag overpricing.

ang pag sunod ay kailangang sundin

Explanation:

muslim is hard

Ang kahalagan nito ay kung tayo ay sumunod sa batas hindi tayo maaaresto dahil sa paglabag ng batas

Maiiwasan ang disgrasya
Ang kahalagahan ng pagsunod sa batas trapiko ay kanais nais na Gawain dahil para din namn sayong kaligtasan din naman


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

ang pagpapanatili ng kapayapaan sa mindanao ay ang pagkakaunawaan at pagsugpo sa mga terorista, at pagkakaroon ng maayos na pamahalaan na siyang...Read More
3 more answers
Goguryeo (Koguryŏ) Dynasty, 37 bce–668 ce.Baekje (Paekche) Dynasty, 18 bce–660 ce.Silla Dynasty, 57 bce–935.Parhae Dynasty, 698–926.Goryeo (Koryŏ) period, 918–1392.Joseon (Choson o...Read More
3 more answers
Isinailalim ang pamamhala sa Pilipinas sa kapangyarihan ng isang gobernador heneral nung tayo ay kasalukuyang nasa ilalim ng pananakop ng mga espanyol. Siya ang namumuno sa pamahal...Read More
3 more answers
answer:18.C19.B20.CExplanation:CARRY ON LEARNING^_^...Read More
1 more answers