Dapat bang hatiin pa sa mas maliit na pulotikal na teritoryo ang isang bansa at bakit

Answers

They are called ethnic filipinos. the largest filipino ethnic groups include the tagalog,  cebuano,  ilocano,bicolano,  kapampangan, maranao, maguindanao, and  tausug. about 8% of all filipinos of  austronesiandescent are tribal peoples.

answer:

hindi pagkakaintindihan

explanation:

Oo. Upang maging maayos ang pamalakad ng pamahalaan at mapansin ng maaga ang mga pangunahing problem ng isang maliit na sektor ng pamahalaan.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Sino ang kinikilalang diyos ng animismo? ng mga animismo na diyos ang mga hayop, bituin, at lahat ng uri ng idolo.ang animismo ay isang katutubong relihiyon na nasa mundo na sa lo...Read More
1 more answers
Kung ito ay ginawa bilang batas ng Patrician and Plebeian, (naghangad ang mga Plebeian ng pantay-pantay na karapatan) naririto ang mga batas at parusa na nakasaad para sa mayaman m...Read More
2 more answers