Paano naaapekutan ng heograpiya ang pamumuhay ng tao

Answers

china has great physical diversity. the eastern plains and southern coasts of the country consist of fertile lowlands and foothills and is the location of most of china's agricultural output and human population. the southern areas of the country (south of the yangtze river) consist of hilly and mountainous terrain. the west and north of the country are dominated by sunken basins (such as the gobi and the taklamakan), rolling plateaus, and towering massifs. it contains part of the highest tableland on earth, the tibetan plateau, and has much lower agricultural potential and population.

ito ay nasa zero degre po

Heography affects human's lives because it is part of our earth this is where we live or ratger a part of where we leave it is the location of a one living organisms like us humans. Human live in different parts of earth that's why heography affects humans.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Sa ilalim ng patakarang ito ,inatasan ng mga dutch ang mga magsasakang indones na ilaan ang sanlimang (1/5) bahagi ng kaniyang lupain sa 66 na araw para sa pagtatanim ng mga produk...Read More
3 more answers
Oo dahil hindi naman natin o nila alam kung anong klaseng pagbabago ang ipinatutupad o isinasabatas...Read More
1 more answers
tema ng heograpiya? lokasyon-ito ay tumutukoy sa kaugnayan ng lokasyon sa isang lugar. lugar-ito ay tumutukoy sa mga katangiang pisikal ng mga lugar katulad ng mga anyong lupa at...Read More
2 more answers