Ano ang mga grupo ng etnolinggwistiko

Answers

Ang Etnolinggwistiko ay tumutukoy sa pagkakapareho at pagkakaiba ng mga tao sa isang bansa ayon sa kultura, wika at etnisidad sa Asya.
A continent is one of several very large landmasses. Generally identified by convention rather than any strict criteria, up to seven regions are commonly regarded as continents.Geography is a field of science devoted to the study of the lands, features, inhabitants, and phenomena of the Earth and planets.A language is a structured system of communication. Language, in a broader sense, is the method of communication that involves the use of – particularly human – languages. The scientific study of language is called linguistics.noneClimate is the long-term average of weather, typically averaged over a period of 30 years. More rigorously, it denotes the mean and variability of meteorological variables over a time spanning from months to millions of yearsPlate tectonics is a scientific theory describing the large-scale motion of seven large plates and the movements of a larger number of smaller plates of Earth's lithosphere, since tectonic processes began on Earth between 3.3 and 3.5 billion years ago.nonenoneEthnolinguistics is a field of linguistics that studies the relationship between language and culture and how different ethnic groups perceive the world. It is the combination between ethnology and linguistics.none

Explanation:

Boi ang hirap napakasakit sa brain

answer:

Ngunit dalawang kolonisasyon ang bumasag sa larawan ng ating identidad , at ang bawat isa'y nagsabog ng kanikanyang lagim sa ating lipunan . ... Nang lumaganap na't magkaugat ang gayong kultura sa mga Kristiyanisadong rehiyon ng Pilipinas , palihim na ... bukod pa sa panitikang etniko ng mga tribong di - gaanong nalahiran ng Hispanisasyon o Amerikanisasyon , tulad ng Tausug , at Dumagat .

Explanation:

Balinese,tajik,manchu


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

wala namang i aanswer dyan basahin mo yan yan na yung kahulugan...Read More
2 more answers
china has great physical diversity. the eastern plains and southern coasts of the country consist of fertile lowlands and foothills and is the location of most of china's agricultu...Read More
1 more answers
The emergency shelter assistance or esa for casualties of tropical storm yolanda were appropriated late because of the late arrival of assets and counter approval of the rundown of...Read More
1 more answers
Nahalal sa kongreso noong 1919. hinirang na kalihim ng pananalapi ni gob. hen. murphy noong 1934 at naging kasapi ng "constitutional convention". naging pangalawang pangulo siya ni...Read More
3 more answers
1.a. Sabbath2.b .Kristiyanismo3.b.sapagkat naniniwala ang mga Muslim na ang bawat salta na nakasulat sa Qur'an ay nagmulasa salita ni Allah4.a.simbahan5.b.israel...Read More
2 more answers
answer:ang individual demand ay demand ng isang partikular na individual at ang market demand naman ay demand ng lahat ng mamimili sa isang partikular na lugar o pamayananExplanati...Read More
1 more answers