Pano nakakatulong sa kasalukuyan ang mga ambag ng kabihasnang indus tulad ng pamantayan ng sukat, decimal system, taj mahal at hiduism

Answers

Sa pamamagitan ng ambag ng mga sinaunang kabihasnan ay malalaman o magkakaroon ng mga kaalaman ang mga estudyante tungkol sa mga pinag usbungan ng mga kontribusyon ng  mga kabihasnan na mahalaga sa kasalukuyang panahon.

dko po alam yan boss sorry

B

wag natin kalimotan ang sina unang. kaalamanDapat igalang at ipag PA tuloy ang sina unang kaalaman

ang paggawa ng apoy,dahil ito ay nagagamit sa pagluluto at bonfire

hope it will help u

Malaki ang naitulung nito sa kasalukuyan dahil ang mga ambag na ito ay nakakatulung saatin upang mas mapadali natin ang mga gawain at ginagamit natin ang sukat at decimal system sa matematika at may mga infrastracturang inawa nila noon na napakaganda at ito ang pinagbasehan ntn sa mga gawa natin sa kasalukuyang panahon


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Explanation:Maipakikilala ko ang pagmamalasakit sa bansa mula sa pagtulong, pwedeng magsimula sa maliit, pwedeng magsimula sa malaki....Read More
2 more answers
Ang nagtatag ng "The Acdaemy" noong Hellenistic Period at ang may akda ng "The Republic" noong mga 380 BC ay si Plato....Read More
1 more answers
Ang pakakaroon ang relihiyon Napakahalaga ng relihiyon sa mga Sumerians. Sila, tulad ng karamihan sa mga kultura mula sa sinaunang kasaysayan, ay naniniwala sa at sumasamba sa mara...Read More
1 more answers
mga gawain sa ekonomiks 10: aralin 1.6 - produksiyon 1. aralin 1.6 produksiyon 2. gawain 1. input → output isulat sa loob ng kahon input ang mga bagay na kailangan upang mabuo ang...Read More
2 more answers