Ano ang resulta ng alitan ng mga lungsod estado at athens?

Answers

Anong simbolo po ? para masagutan po..

answer:

malagasy, malay, tagalog, indonesian, khmer, javanese, balinese at iba pa.

Nagkaroonng alitan ang dalawa at nagdulot ng awayan.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer: asia is the east indiesthe dutch east indies was a dutch colony consisting of what is now indonesia. it was formed from the nationalised colonies of the dutch east india...Read More
3 more answers
Masamang dulot: maraming buhay ang nalagas at hindi pa rin nababawi ang holy land sa mga turkong muslim.mabuting dulot: kung mayroon mang magandang dulot ang krusada, ito ay sa lar...Read More
1 more answers
isinulat ni emilio jacinto ang kartilya ng katipunan. mga aral ng katipunan ng mga anak ng bayan 1. ang kabuhayang hindî ginugugol sa isáng malakí at banál na kadahilanan ay kahoy...Read More
1 more answers