They are people who have something in common and who believe that what they have in common is significant

Answers

Yes, yes there is Accually napakadami ng mga taong may something in common

Sorry I don't no

Explanation:

In student

Institution

Explanation:

By definition, an institution is a society or organization founded for a purpose that is supported by a set of beliefs that the people under the institution have in common.

#CarryOnLearning

ethinic groups

Explanation:

they are united and molden in one country

1.frozen

2.formal

3.consultative

4.intimate

5.casual/informal Speech

1.e

2.b

3.c

4.a

5.d

that is my answer

1.a

2.c

3.d

4.a

5.b

6.b

7.c

8.c

9.a

10.b

11.c

12.b

13.a

14.a

15.a

16.b

17.c

18.d

19.a

Social group is the answer.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang globalisasyon ang pinakamalaking pangyayari sa ekonomiya sa ating kapanahunan. . nagbibigay ito ngayon ng walang-kaparis na mga oportunidad sa bilyun-bilyong tao sa buong mun...Read More
2 more answers
Mga halimbawa ng mga 'leading colonizers'mga pangunahing mananakopportugalspainnetherlandsenglandfrancemga dahilan ng pananakopugat pang-ekonomiyaugat pang-istratehikougat na panre...Read More
3 more answers
the  pintados festival  is a cultural-religious celebration in  tacloban  based on the body-painting traditions of the ancient tattooed "pintados" warriors.in 1...Read More
1 more answers
sagot: nagmula sa mga greek ang lahat ng kaalaman tungkol sa astronomiya...Read More
1 more answers
Nang makamit ng India ang kalayaan mula sa Great Britain noong 1947,nahati ang simpatiya ng mga mamamayan sa ibang bansa. Naging Muslim-majority State ang Pakistan samantalang Hind...Read More
2 more answers