Ano ang ibig sabihin ng multicropping?

Answers

answer:

Intercropping is a multiple cropping practice that involves growing two or more crops in proximity.

The most common goal of intercropping is to produce a greater yield on a given piece of land by making use of resources or ecological processes that would otherwise not be utilized by a single crop.

answer:

In other words, intercropping is the cultivation of two or more crops simultaneously on the same field.

(refer to G00GLE for more)

answer:

Ang intercropping ay isa sa mahalagang teknik ng pagtatanim. Ito ay tinatawag ring multiple cropping

Explanation:

Ang intercropping ay isa sa mahalagang teknik ng pagtatanim. Ito ay tinatawag ring multiple cropping

answer:

1.A

2.C

3.D

4

5hmxm. ,

6

7

8

9

10

Explanation:

j

answer:

1.) A.

2.)D.

3.) D

4. D

5 D

6?

7 D

8?

9?

10?

answer:

1. A. isang beses sa isang araw

2. D. lahat ng nabanggit

3. D. nakadaragdag sa sustansiya ng hupa

4. C. matigas

5. A. maliliit na butas

6. B. Gumamela

7. C. para sa uod

8. C. paraan ngpagpaparami ng tanim

9. C. sili

10. D.uod, alingya, at beetles

Ang intercropping ay isang paraan o teknik ng pagtatanim na kung saan ay tinatawag ring itong multiple cropping. Isa sa mga pangunahing layunin ng intercropping ay makapag impok ng mas maraming ani sa isang kapirasong lupa sa pamamagitan ng pagtanim ng isa o higit pang uri ng pananim o multiple cropping.

Ang intercropping ay isa sa mahalagang teknik ng pagtatanim. Ito ay tinatawag ring multiple cropping. Ang layunin ng intercropping ay ang makapag-impok ng mas maraming ani sa loob lamang ng isang kapirasong lupa sa paraan ng pagtatanim ng isa o mas marami pang uri ng pananim. Ang teknik na ito ay nangangailangan ng sapat na kaalaman at pagaaral. Ang maingat na pagpaplano, pagsasaalang-alang ng klima, klase ng lupa, at ang uri ng mga pananim na gagamitin ay kailangan isagawa. Tandaan na ang mga uri ng pananim na pagsasama-samahin ay hindi dapat mag-agawan ng bitamina na makukuha nila mula sa lupa.

1. Ang INTERCROPPING ay isa sa mahalagang teknik ng pagtatanim. Ito ay tinatawag ring multiple cropping. Ang layunin ng intercropping ay ang makapag-impok ng mas maraming ani sa loob lamang ng isang kapirasong lupa sa paraan ng pagtatanim ng isa o mas marami pang uri ng pananim. Ang teknik na ito ay nangangailangan ng sapat na kaalaman at pagaaral. Ang maingat na pagpaplano, pagsasaalang-alang ng klima, klase ng lupa, at ang uri ng mga pananim na gagamitin ay kailangan isagawa. Tandaan na ang mga uri ng pananim na pagsasama-samahin ay hindi dapat mag-agawan ng bitamina na makukuha nila mula sa lupa.

2. Halamang ornamental at Halamang di ornamental

CORRECT ME IF I'M WRONG

Is the practice of growing two or more cropsin the same piece of land during a single growing season. It is a form of polyculture.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang paghahangad na lumaya ang nagtulak sa burmese ( myanmar) na ipahayag ang kanilang damdaminng nasyonaliso. ang pagpapahayag ng nasyonalismo sa burma ( myanmar) ay nagsimula noon...Read More
1 more answers
1.sumer pinuno: patesi2.akkad pinuno: sargon the first3.babylonia pinuno: hammurabi4.assyria5.chaldeanpinuno: nabopolassar6.persiapinuno: cyrus the great...Read More
2 more answers
Ang mais sa Corn beef bow,Explanation:Ang mais sa sinigang ay kulang sa sabaw kaya dinilaan nlng ang lolo ni tigang kayat sinipag sa pag ahon ang manok sa bundok banahaw bow....Read More
3 more answers
Not sure.acropolis-ang pinakamataas na lugar sa mga lungsod-estado kung saan itinayo ng mga greek ang kanilang mga templo.agora-isang bukas na lugar sa gitna ng lungsod kung saan m...Read More
1 more answers
matatagpuan ito sa rehiyon ng fertile crescent - ang salitang mesopotamia ay nagmula sa mga salitang greek na meso na ang ibig sabihin ay “pagitan” at potamos o “ilog”- nangangahul...Read More
2 more answers