Anong ang iyong paunang pagkaunawa sa salitang demand

Answers

Explanation:

Have sex every day from the day when you finish your period up to 2½-4 days before you ovulate.

Keep an ovulation chart so you know when you are ovulating.

Avoid having sex which involves deep penetration – missionary position is best.

answer:

ito ay tumutukoy sa dami ng produkto

Parang nag kukynwari


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

ipataw ni pangulong marcos ang batas ng militar sa bansa mula 1972 hanggang 1981 para kontrolin ang tumitinding alitan ng mga mamamayan at ang banta ng isang komunistang attempts p...Read More
1 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
2 more answers
sundaloExplanation:dahil ito gusto ko na mapabuti ang mga tao sa masasamang gawain dito sa pilipinas dapat linisin lahat ng kriminal?...Read More
3 more answers
'Walang Siguradong lokasyon'Explanation:Ang mga ekonomista mula pa noong panahon ni Adam Smith (1723-1790), na tumitingin sa mga di-tiyak na pre-modernong mga lipunan bilang mga ha...Read More
1 more answers
Ang makroekonomiks ay tumutukoy sa general na sistema, maramihan/malakihan samantalang ang maykroekonomiks at tumutukoy sa spesipikong sistema (specific)  o maliit...Read More
2 more answers