Ano ang mga pangalan ng tatlong paring martir?

Answers

Padre Jose Burgos, Padre Jacinto Zamora, at Padre Mariano Gomez

Padre Jose Burgos, Padre Jacinto Zamora, at Padre Mariano Gomez.

Explanation:

na binitay noong 17 Pebrero 1873 ng mga Espanyol

Mariano Gomez,Jose Burgos,Jacinto Zamora

Explanation:

GOMBURZA ang tawag sa kanila

Gomburza

Padre Jose Burgos, Padre Jacinto Zamora, at Padre Mariano Gomez,

GomBurZa/Gomez, Burgos, Zamora

GomburZa- Mariano Gomez,Jose Burgos,Jacinto Zamora

Explanation:

sila ay binitay

GOMBORZA

-GOMEZ

-BORGOS

-ZAMORA

peace apilyedo lang nila alam ko naka limutan ko pangalan hihi

answer:

Padre Mariano Gomez

Padre Jose Burgos

Padre Jacinto Zamora

answer:

GOMBURZA

Explanation:

Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora

GOMBURZA includes Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos, at Padre Jacinto Zamora


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer:ito ay pagkakaroon ng hindi pag kakaintindihan sa iba't ibang bansa .Ang globalisasyon ay may maganda at hindi rin magandang epekto. Makakatulong ang gloabalisasyon sa pagga...Read More
2 more answers
Ang unang gumawa ng komiks sa pilipinas ay si jose rival. Sa mga taon pagkatapos ng unang digmaang pandaigdig, isang industrya ang ipinanganak noong pinakasikat na gawain ni tony v...Read More
2 more answers