Sino ang nakahihigit sa tao halaman at hayop ipaliwanag

Answers

Masisira ang parang shield ng langit at pag nasira yun palagi nang mainig at mawawalan na ng gabi araw nalang
Kumukuha ng mga diamante rowwts
Tao ang nakakahigit hayop dahil ang hayop ay ginawa ng Diyos para sa kalikasan. Ang tao ay ang pinakamagandang ginawa ng Diyos


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

1. must2. has to3. had to4. have to5. must1. may2. can3. could4. may5.can1. must2. must3. must not4. must not5. must1.cannot2.must not3.must not4.cannot5.cannot...Read More
2 more answers
Ang mga babae noon sa tsa at sa ay bawal silang maghanapbuhay at dapat ay nakatuon lamang ang kanilang atensyon sa mga gawaing bahay at kailangan pa nilang humingi ng permiso sa pa...Read More
3 more answers
Mabuti: nakakatulong ito upang makuha ang iyong kinakailangan na impormasyonMasama: halos idepende mo na ang iyo sarili dito na minsan mali na ang iyong nakukuhaExplanation:...Read More
2 more answers