Anong bansa ang sa asia ang may hawak ng record na may pinakamalaking populasayon

Answers

Answer is philosophical taoism.

hindi ko po alam ang sagot

Ang bansang China ang may pinakamalaking populasyon, hindi lang sa Asya kundi pati sa buong mundo.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
1 more answers
ang pakistan ay binubuo ng humigit na 72 dialekto na sinasalita sa buong bansa. ang kanilang wikang national ay urdu, sindhi, english, pangalawa lamang ang mga dialektong at wika t...Read More
3 more answers
Sapagkat militarismo ay isang militar na nakikipagdigma para makuha gusto nila at paalala lang angmitiralismo may root word na militar...Read More
1 more answers
ang mga sinaunang pilipino ay namumuhay ng maayos at masagana ang mga tao dati ay bibihirang maka amoy ng mga usok na nagiging dahilan ng polusyon at ang mga ginagagmit nila ay hin...Read More
2 more answers
Ito ang nagsisilbing gabay natin sa ating pang araw araw na buhay at siyang nagdidikta kung ano ang nararapat na ating Gawin sa susunod pang henerasyon para ito ay mapanatili at ma...Read More
2 more answers