Bakit kaya kinailangan ng mga sinaunang tao ang mga apoy, kweba, punong kahoy, mga bato, mga dahon, balat ng hayop

Answers

Kinailangan nila ito upang mabuhay ng matagal sa mundo. ang apoy ay ginagamit nila upabg maluto ang mga pagkain o para mag painit dito kung malamig ang klima. ang kweba ay nagsilbi nilang tahan dahil ito ay napakatibay. ang punong kahoy naman ay maaring gawing sibat o pang gatong upang lumikha ng apoy. ang mga bato naman ay pinatulis nila upang maging sandata o maging kutsilo. ang mga dahon naman ay pwedeng gamitin sa mga sugat. ang balat ng hayop naman ay nagsilbing kasuotan ng sinaunang tao
Kailangan nila ito upang sila ay mabuhay,upang sila ay tumagal kapag wala ang mga kagamitang ito malamang ikaw ay hindi na masisilayan sa mundong ibabaw.
Ano pong bagay ang tinutukoy nyo
Ang apoy ay ginagamit upang panlaban sa ginaw. Para din ito sa pagluluto. Ang kweba ang nagsisilbing tirahan. Punong kahoy para sa prutas at pinagkukunan din ng kahoy bilang sandata, panggawa ng bahay atbp. Ginagamit din ang bato bilang sandata. Balat ng hayop at dahon, para sa kasuotan nila.

upang sila ay makapagsulat

1.) Ang mga bagay na ito ay ang mga ginamit ng mga sinaunang tao para mabuhay sila

2.) Isa ito sa mga nagpalago ng sinaunang kabihasnan

3.) Para mabuhay sila

4.) Dahil Ito ang pangunahing bagay na ginagamit ng mga tao noong sinaunang panahon

1. mga pangunahing kailangan ng mga sinaunang tao.

2. ito ay mahalagang bagay na dati Pa ginagamit

3. dahil ito ay mahalaga

4. ito ay nakakatulong sa kanilang pang araw araw

Para tayo magkaroon ng maraming kinakailangan nating mga mamamayan


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

HindiExplanation:1.  Isang Adhikain -  Magiging isa ang adhikain ng dinastiya at yuon ay pangangalaga ng sariling kalagayan kaysa ang paglingkuran ang nasasakupan nito2. Walang Tin...Read More
3 more answers
The emergency shelter assistance or esa for casualties of tropical storm yolanda were appropriated late because of the late arrival of assets and counter approval of the rundown of...Read More
1 more answers
Hindi mo na magagawa ang mga bagay na dapat mong gawin nung malaya ka pa . sa maagang pag papasya ng pag papakasal lalo na sa murang edad maaaring hindi pa sila handa para sa bagay...Read More
3 more answers