Paano? mapapangalagaan ang ating kapaligiran ng asya.

Answers

reduce, reuse, recycle

don't throw garbage anywhere

answer:

Tumulong Upang Mapahinto ang Pagkalat ng Coronavirus

answer:

panatalihin ang kalinisan at kaayusan ng inyong kapaligiran, sumunod tayo sa batas na pinapatupad ng pamahalaan at magtulungan ang bawat isa

sana makatulong:>

sa pamamagitan ng disiplina sa pagtatapon sa mga basura.

Pigilan ang pag putol ng kahoy at pag sunog ng basura at panatiliin malinis ang kapaligiran
Ang ilan sa mga ito ay ang paglinis,pag-ingat sa mga anyong tubig,lupa at mineral at saka iyong family planning.Kasali ito dahil ang pangunahing sanhi ng mga suliraning pangkapaligiran ay ang populasyon ng isang lugar


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang  pagpatay ay naganap  sa  mga konsentrasyong mga kampo(concentration camps), ghetto, at  sapamamagitan  ng  eksekusyon  ng  masa. karami...Read More
1 more answers
Ipinatupad ni emilio aguinaldo ang saligang batas na naglalaman na dapat makikiisa ang mga tao sa iba pang mga bansa, pagkakaisa ng katarungan at na kung saan ay batayan ng karanga...Read More
1 more answers
answer:WW2 began when Hitler would like to avenge Germany and give Germans the life that was taken from them during WW1. Explanation:* Political take over of Nazi Party which ruthl...Read More
3 more answers