Ano ang ipinapahayag ng mga bagay tulad ng apoy kweba punong kahoy mga dahon mga bato at balat ng hayop

Answers

Ipinapahayag nila na ito ang kanilang nagagamit sa kanilang buhay
Ipinapahayag nito kung paano nabuhay ang mga taong mas nauna pa sa mga nakaka tanda saatin gaya ng mga taong Java Ang apoy ang nag sisilbing pampainit at panluto nila ang kweba nag nag sisilbing tirahan nila kahoy at dahon naman ang ginagamit sa pag luluto at mga bato ang nag sisilbing tagapag likha nila ng apoy.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

para saan pa't nagkasundo kayo kung di mo naman tutuparin? kailangan mong tuparin ang napagkasunduan dahil nangako kayo at bakit mo binitawan ang mga salita kung di mo rin naman p...Read More
1 more answers