Kahulugan ng kahulugan ng sibilisasyon

Answers

Ang bilis ng hangin ay dahil sa paggalaw nito mula sa mataas hanggang sa mababang pressure dulot ng pagbabago ng temperatura

parang yung sibilisasyon ay parang buhay o plano mo lang

matulin,sobrang bilis at parang kidlat

Matulin pa sa alas kwatro

any kahulugan ng mabilis ay kung ikaw ay mabilis magtakbo at hindi mabagal o maiksi kumilus sa anong mang ginagawa mo

ang sibilisasyon ay pag babago nang ating mundo

Ang sibilisasyon ay ang klase o estado ng pamumuhay sa isang lungsod o lugar.

Explanation:Ito ay estado ng lipunan kung saan may sariling historical at cultural na pagkakaisa o unity.

Ang makalangit na bahagi nito, na binubuo ng mga espiritung nilalang, ay kumikilos na simbilis ng kidlat


Ipinalalagay rin na ipinagsasanggalang nito ang mga nagmamay-ari nito mula sa mga bagyo at kidlat.

Ang kahulugan ng simbilis ng kidlat ay napaka bilis na hindi makikita ng ibang tao o masasabing magagawa na ang isang bagay bago pa matapos and utos

Ito ay klase o estado ng pamumuhay sa isang lungsod o lugar.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Para madali itong sakupin ng ibang bansa at para maitupad nila ito ng mabilis at maayos...Read More
3 more answers
Ang mga bansa na sumakop sa indonesia ay ang portugal, netherlands at england. unang sumakop ang portugal noong 1511 at matapos ng ilang taon, napasakamay ito ng bansang netherland...Read More
1 more answers
Diumano may isang bata na naghahanap ng answer sa brainly-Ms jessica...Read More
3 more answers