Bakit mahalaga ang apoy sa pagunlad ng tao

Answers

Europe o kaya eurasia
Gender : social roles+identity (feminine/masculine)
sex : reproductive parts (male/female)
Kailangan natin ng apoy para page tayo Ay nagluto hindi rin tayo magugutom


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang artikulo 3 ng bill of rights ay tungkol sa mga karapatan ng tao at ng isang akusado.ang seksyon 1-11 ng artikulo 3 ay tumatalakay sa karapatan ng tao. halimbawa sa mga karapata...Read More
1 more answers
Sa Spartan, more on sila sa military lalo nat dito sila kilala.sa athens naman ung sa democracy :)...Read More
3 more answers