Ano ang naging halaga ng apoy, kuweba, punongkahoy, mgabato, mgadahon, balatnghayop

Answers

Christianismo ang unang ibinigay sa ating mga ninuno

answer:

north america:

hudson bay

gulf of mexico

Ang apoy ay ginamit para makapagluto ng pagkain at para pang-iwas sa lamig. Ang kuweba ay tahanan ng mga tao noong sinaunang panahon. Ang mga punongkahoy ay ginagamit para maging panggatong at para sa kanilang mga sandata. Ang balat ng hayop naman ay ginagamit para sa kanilang mga kasuotan noong unang panahon.
A Kasi Para May Ganyan


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang Pilipinas ay isang demokratiko at republikanong Estado. Nasa mga mamamayan ang kapangyarihan nito at nagmumula sa kanila ang buong pamunuan ng pamahalaan.”-Artikulo II, Seksiyo...Read More
1 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
3 more answers
answer: isa sa mga mahahalagang pangyayari noong unang kolonyalismo ay ang pagharang sa constantinopole ng othman turks (mayo 29, 1453) dahil kung hindi ito hinarangan, hindi mapap...Read More
1 more answers
Ito ay papangit dahil ang salapi ang naging dahil kung bakit gumanda ang ating ekonomiya pero meron ding naging epekto ito sa atin bilang isang mamamayan...Read More
1 more answers
Ang rotasyon ay tumutukoy sa pag-ikot ng mundo sa sarili nitong aksis. ang isang pag-ikot ng mundo ay natatapos sa loob ng 24 na oras. ang rebolusiyon naman ay ang tawag sa pag-iko...Read More
1 more answers
A trade-off is a situational decision that involves diminishing or losing one quality, quantity or property of a set or design in return for gains in other aspects. In simple terms...Read More
1 more answers