Sa panahong neolitiko ang mga sinaunang tao ay nagsimulang?

Answers

Nagsimula sila sa pag-aalsa at pag-aamo ng mga hayop tulad ng kambing, baka, baboy, at tupa.Gumawa ng kasangkapang magagamit sa pagtatanimNag simulang maitayo ang isang maliit ngunit permanenteng pamayanan

Gumamit ng mga pinakinis na bato at mas natutong magtrabaho (pagsasaka at paghahayupan)

Ano pong sasagutan jan

ang mga tao noon sa panahon ng neolitiko ay unti-unting na nila na didiskobre nag nag bagay bagay kung paano gawin at gamitin

A. gumawa ng mga bagay na makinis mula sa Putik tulad ng brick o laryo

1.A

2.C. mesopotamia

3.B

4.

5.

6.

7.

8..

Nagttanim sila at naglilinang ng Lupa, nag aalaga din sila ng mga hayop tulad ng kambing at tupa at iba pang hayop para sa kanilang pagkain at damit.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

nasaan po ba yung ko o yan masasagot kung wala po iyon...Read More
2 more answers
si pericles ang nanguna patungo sa tinaguriang ginituang panahon ng athens. sa kanyang pamumuno, marami siyang pinatupad na batas na naglayong mapabuti ang kabuhayn ng bawat mamama...Read More
1 more answers
Depende yun sa presidenteExplanation:Pero pwede silang manirahan at makapagtrabaho dito dahil tao naman sila ngunit may kondisyon, hindi lang sila dapat gumawa ng gulo dito sa pili...Read More
2 more answers