Ipaliwanag kung bakit umuunlad ang kalakalan sa pagitan ng mga bansa

Answers

Ang income tax ay buwis ibinabawas at kinakaltas ng ating gobyerno sa sahod nga mga manggagawa upang ito ay magamit sa pagpapagawa ng mga infrastructure tulad ng ospital, tulay, paaralan, at iba pang gastusin ng ating gobyerno.

origin of the term "shaman" shamanism was first recognized by western observers working among traditional herding societies in central and northern asia, and it is from the language of one of these societies, the tungus-speaking peoples of siberia, that the term "shaman" is derived.

Dahil nag kakaroon ng pagkakataon ang mga ibat ibang bansa na matustusan ang mga produkto na wala an kanilang bansag


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Earth listhosphere yan ang sagot po na alam ko sure ako tama yn po...Read More
1 more answers
answer: ang tawag sa hanging nagbabago ng direksyon ay hanging monsoon...Read More
1 more answers