Mga kontinente at ang bansang nakapalibot dito

Answers

ginamot niya ang mga nasugata sa himagsikan

: )

hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.

write me here and i will give you my phone number - **

my nickname - lovely

answer europe asia africa


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

ang pamahalaan ng ikatlong republika ay tumagal ng dalawampu't limang taon. ito ay pinamahalaan ng anim na pangulong nagsumikap na masulusyonan ang mga suliraning pangkabuhayang ki...Read More
2 more answers
Spices, new route, downfall of byzantine empire, marco polo, mercantilism...Read More
1 more answers
answer: explanation: ayon kay beyer, sunod-sunod na dumating sa pilipinas ang mga grupo ng tao, na maihahalintulad sa mga alon o waves na sabay-sabay ang pagbugso; ito ang dahilan...Read More
3 more answers
Ang di tradisyunal na papel ng mga babae sa lipunan ay wala silang kalayaan na makuha ang kanilang gusto kagaya ng pag tapos ng pag aaral at wala rin silang karapatang lumapit sa l...Read More
2 more answers
Pag-usbong ng narion state-isang estado na pinanahanan ng mamayan ng magkakatulad na wika,relihiyon, kultura at iba pa.-dito nagsimula ang institusyon ng burukrasya kung saan ay- n...Read More
1 more answers