Ano ang ibig sabihing ng paniniwala o beliefs

Answers

Ang paniniwala ay pagtiwala sa kapwa tao

Dahil Ang paniniwala ay maituturing na pundasyon at prinsipyo Kung kaya repleksyon Ng tao ang kanyang paniniwala.

answer:

D. matatamasa ng masagana at maunlad na buhay

Explanation:

#Carry on learning

answer:

D. magtatamsa ng masagana at maunlad na buhay

Ang paniniwala ay yung pagtiwala o pagsunod mo sa isang tao dahil naniniwala ka sa kanya na mapupunta sa mabuting paraan yun.

Ang kaugalian ay ang ugali na nang tribo/kultura nyo ganun halimbawa "kaugalian ng aming kultura ay magsagawa ng (?) para sa aming ninuno" yung ganun gud:>

ang paniniwala ay kung maniniwala ka sa mga bagay bagay at nagbibigay kana din dun ng tiwala kasi kung maniniwala ka ay nag titiwala ka din kasi hindi kanaman maniniwala kung hindi ka nag tiwala

Ang pananampalataya at pagkatao ay magkaugnay. ... Sa gayon, sa tuwing susubukan ninyo ang inyong pananampalataya—ibig sabihin, ...

act of believing act of trusting

pananalig,pagtitiwala,pananampalataya

Tumutukoy sa pinaniniwalaan at tinatanggap na totoo.
Tumutukoy ito sa mga kahulugan at paliwanag tungkol sa pinaniniwalaan at tinatanggap na totoo


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

albert einstein (march 14, 1879 to april 18, 1955) was a german mathematician and physicist who developed the special and general theories of relativity. in 1921, he won the nobel...Read More
1 more answers
borneo- nasa timog silangang asya.- pinakamalaking pulo sa asya.sumatra- pangalawa sa pinaka malaking pull sa asya.- bahagi ng indonesia.hokkaido- isa sa mga pangunahing pulo sa ja...Read More
1 more answers
Bilang mag aaral ang mga hindi nakakatulong sa pag unlad ng ating lipunan ay ang mga nagkalat na basura at chemical sa mga factory dahil ito ay nagiging sanhi ng air pollution...Read More
1 more answers