Magbigay ng limang halimbawa ng bulubundukin na makikita sa pilipinas.

Answers

Himalayas amg pinakasikat na bulubundukin sa Asya.

answer:

Mt. Everest, ang pinakamataas na bulubundukin sa mundo sa itaas na antas ng dagat.

answer:

Mount Everest

Explanation:

tama yan pwamise

Sierra Madre, Diwata-ilangang Mindanao at ang Caraballo at Cordillera.


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Trip lang nila sabi nga ni jugs walang basagan ng trip...Read More
2 more answers
Ang mga sumusunod ay iba’t ibang kompanya, ang mga produkto nila at kung saang bansa nangaling ang kompanya.  Coca-Cola – gumagawa ng mga inumin – AmerikaJollibee – fast food, sika...Read More
1 more answers
answer:hi FOLLOW HEART RATEExplanation:BaguhinAng Imperyo ng mga Romano (Ingles: Roman Empire) (Latin: Imperium Romanum) ang tawag sa imperyalistang paghahari ng mga Romano sa mala...Read More
1 more answers