Magbigay ng tatlong pang unawa sa kontinente ng asia

Answers

Mayaman sa likas yaman,ibat ibang relihiyon at ibat ibang paniniwala.

The Pacific Ocean is the largest and deepest of Earth's oceanic divisions. It extends from the Arctic Ocean in the north to the Southern Ocean (or, depending on definition, to Antarctica) in the south and is bounded by Asia and Australia in the west and the Americas in the east.

Pacific Ocean
Map of the Pacific Ocean
Coordinates
0°N 160°W
Surface area
165,250,000 km2 (63,800,000 sq mi)
Average depth
4,280 m (14,040 ft)
Max. depth
10,911 m (35,797 ft)
Water volume
710,000,000 km3 (170,000,000 cu mi)

sa pag sama ng pagbago nating mga tao hindi lamang tayo ang nagbabago pati ang ating kapaligiran :

Nagsimula silang manirahan sa maliliit na pangkat. Natutong gumamit ng sistemang kaingin ang mga tao upang may matamnan. Nagsimula silang bumuo ng pamahalaan sa pamamagitan ng paglikha ng mga pinuno.

1.Asya

2.Africa

3.Europe

4.North america

5.Australia

6.South America

7.Antarctica

Explanation:

1. marunong na silang gumamit ng bato
2. palipat lipat ng tirahan
3. meron na silang lenggwahe
Japan diko paalamkasi wala pakami sa topic nayan


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Kung ito ay ginawa bilang batas ng Patrician and Plebeian, (naghangad ang mga Plebeian ng pantay-pantay na karapatan) naririto ang mga batas at parusa na nakasaad para sa mayaman m...Read More
2 more answers
1. spread awareness2. contribute even in small ways kagaya ng pakikialam3. to solve the issue4. to avoid and prevent the issue5. to lessen the impact of the issue...Read More
3 more answers