Sino ang nakatulas ng telepono?

Answers

answer:

Sinturon ni Hudas kagabi at kahapon

answer:

Armand Salvador Mijares

Its Alexander Graham Bell.
Ang nakatuklas ng telepono ay si Alexander Graham Bell :) 


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

suliranin : wala o kakaunti amg kanilang pinagkukunan ng "freshwater" o tubig na maiinuman. solusyon : desalination ng tubig dagat....Read More
2 more answers
ang pagpapanatili ng kapayapaan sa mindanao ay ang pagkakaunawaan at pagsugpo sa mga terorista, at pagkakaroon ng maayos na pamahalaan na siyang...Read More
2 more answers
ang klima ay ang kabuuang kalagayan ng  panahon na tumatagal sa isang bansa.  May kinalaman sa uri ng klima ang  ating mga kasuutan at mga bahay na ipinapatayo natin . halimbawa n...Read More
1 more answers