Ano ang mga bansang kabilang sa asya

Answers

D. Italy

Explanation:

Ang Italy ay isang European country

D. Italy

Explanation:

Italy is a part of Europe.

china?

yun ang alam ko, correct me if I'm wrong

china,japan,korea,singapore,indonesia,malaysia,thailand,vietnam,cambodia,etc.

Explanation:

answer:

Italy

Explanation:

Italy is in Europe-

answer:

D.Italy

Explanation:

Because Italy is in Europe not Asia

#Carry On Learning

answer:

1.C

2.B

3.B

4.A

5.B

6.B

7.D

8.A

9.C

10.B

11.C

12.D

13.A

14A.

15.A

16.B

17.A

18.C

19.D

20.B

Explanation:

Tama po yan thanks

me later

ANSWER: #18- D

#19-B

#20-D

Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, China, Georgia, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Lebanon, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar (Burma), Nepal, North Korea, Oman, Pakistan ang ilan sa kabilang ng Asia

Explanation:

Philippines , Cambodia , Laos , japan Brunie , Palau


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Dahil magkakaiba ang ating pinaniniwalaan at pinagmulan, relihiyon, at kung paano tayo tinuruan ng ating mga magulang, at kahit na rin sa pagkakaiba-iba ng mga bansang pinanggaling...Read More
3 more answers
answer: mga tanong: maaari kayang basura ang sanhi ng pagkapatay ng isang tao? basura nga ba ang sanhi ng hangin infection o dirty gases? maaari bang magamit ang mga basura ulit? m...Read More
1 more answers
The  philippines  has five types of  climates:   tropical rainforest,  tropical savanna,  tropical monsoon,  humid subtropical, and  oceanic...Read More
1 more answers
The Arabian Sea is a region of the northern Indian Ocean bounded on the north by Pakistan, Iran, and the Gulf of Oman, on the west by the Gulf of Aden, Guardafui Channel and the Ar...Read More
3 more answers