Ano ang kahulugan ng prairie [tagalog version]?

Answers

PRAIRIE in Tagalog means PARANG. Ito ay klase ng lupa na hindi pa siya nagagalaw or naaararo kahit kelan.
Lupang may damuhang mataas na malalim na ugat o ( deeply rooted tall grasses.
Ay isang anyo ng maluwang na kalatagan ng lupa kung saan matatagpuan ang damuhan; ito ay likas at hindi ito pa natatamnan. Meron mang damo pero walang isang punong kahoy sa kalawakan nito. :)


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Ang repormasyon ay isang larawan ng krisis na panrelihiyon bunsod ng paghina ng kapangyarihan ng santo papa dahil sa tunggalian ng pagpapahayag ng kauutusan sa simbahan. ang kontra...Read More
1 more answers
Dahil sa kanila, natuto tayong maglinis/Mag-ayos ng ating sarili at sakanila din tayo natuto kung paano kumilos ng tama.. T** SANA MAGUSTOHAN NIYO SAGOT KO.....Read More
2 more answers