Anu ang kabuang lawak ng indian ocean

Answers

Ang kolonyalismo ay pananakop sa isang bansa upang pagsamantalahan ang yaman nito samantalang ang imperyalismo ay pagpapatupad ng batas na pinakakikinabangan ng mamayayaman para makapanlamang at makapagsimula ng imperyo
Ito ay papangit dahil ang salapi ang naging dahil kung bakit gumanda ang ating ekonomiya pero meron ding naging epekto ito sa atin bilang isang mamamayan
Ang bkabuuan ng indian ocean ay 73,440,000
73,560,000 km squared


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

  responsibilidad nilang sundin ang mga utos ng   mga pamahalaan para narin sa ating   lungsod at para   maging maganda at maunlad ang ating bansa  dahil i...Read More
1 more answers
hey! how are you? my name is maria, 19 years old.   yesterday broke up with a guy, looking for casual sex.write me here and i will give you my phone number - **my nickname -...Read More
2 more answers