Ang equator ay nasa anong latitude?

Answers

Makikita ito sa 0° sapagkat ito ang pinakagitnang linya ng latitud.
Nasa gitnang latitude


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer:1.si jessica ay higit na magaling at matalino,ngunit hindi isa sa mga paborito ang araling panlipunan2.opo3.opoExplanation:2.kasi kahit nung una ay nakapagsinungaling siya n...Read More
1 more answers