Ano ang kahulogan ng lokasyon

Answers

Lokasyon - Kung nasaan ka

Synonyms: Location, Coordinates,

Ang lokasyon ay isang posisyon o punto sa pisikal na espasyo na sumasakop sa ibabaw ng Daigdig.
- tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer: gferxdv eggs lol yeah it would make sense for him i will let him i will call me back and forth between you guys going back explanation:...Read More
3 more answers
: Isang posibleng epekto o resulta sa hinaharap: Isang bagay na iminungkahi nang hindi sinabi nang direkta: isang bagay na ipinahiwatig: Ang katotohanan o estado ng pagiging kasang...Read More
1 more answers
A multinational company or overall undertaking is a corporate association which claims or controls the creation of products or administrations in somewhere around one nation other...Read More
1 more answers
Bureau of internal revenue the bureau of internal revenue (filipino: kawanihan ng rentas internas, or  bir ) is an agency of department of finance.  bir  collects m...Read More
1 more answers
ang kapaligiran ang ating kaagapay s lhat ng bagayExplanation:no explanation๏_๏...Read More
2 more answers