Paano magkaugnay ang heograpiya at kasaysayan?

Answers

Ang heograpiya at kasaysayan ay magkaugnsy dahil hindi natin madaling mapag aaralan ng maayos at madali ang mga sinaunang kabihasnan at ang pisikal na katangian ng mundo

Ang heopograpiya at kasaysayan ay magkaugnay dahil hindi natin madaling mapag aaralan ng maayos at madali ang mga sinaunang kabihasnan at ang pisikal na katangian ng mundo

Ang heopograpiya at kasaysayan ay magkaugnay dahil hindi natin madaling mapag aaralan ng maayos at madali ang mga sinaunang kabihasnan at ang pisikal na katangian ng mundo


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

answer:1. 2. Saudi Arabia3. Palay4. Telang Sutla5. 6. Kyrgyzstan7. Paghahayupan8. Oasis9. Pagsasaka10....Read More
2 more answers
talambuhay na pang-iba > isang paglalahad ng mga kaganapan sa buhay ng isang tao na isinulat ng ng ibang tao. talambuhay na pansarili > isnag paglalahad tungkol sa buhay ng...Read More
2 more answers
Oo dahil hindi naman natin o nila alam kung anong klaseng pagbabago ang ipinatutupad o isinasabatas...Read More
2 more answers
Masamang dulot: maraming buhay ang nalagas at hindi pa rin nababawi ang holy land sa mga turkong muslim.mabuting dulot: kung mayroon mang magandang dulot ang krusada, ito ay sa lar...Read More
1 more answers