Bakit nagkakaroon ng ibat ibang klima sa daigdig

Answers

matolog kana

Explanation:

tika lang may module pa ako

F

Explanation:

Tama po yung F kasi check po ako nung answer ko F

please follow me for more thank u

Explanation:

dahil sa tropiko

yun na yun peace po

dahil may kanya kanyang rehiliyon ang mga tao(?)

Explanation:

sana po nakatulong kahit yan lng naisagot ko po:>

dahi na rin ito sa kapaligiran

because of some reason like bullying

Explanation:

dahil ang karamihan ay ginagamit ang wika sa di maganda o maayos na paraan

answer:

Dahil sa pag-ikot ng daigdig sa araw at pag-inog sa sarili nitong aksis. Bunga nito, may mga bahagi ang mundo na direktang nasisinagan ng araw. May mga bahagi ring bahagya lamang nasisinagan at may mga lugar na hindi.

answer:

Ang dahilan nito ay sa kinaroroonang latitud, Direksyon ng umiiral na hangin at altitude o taas ng lupain.

explanation:

sana po makatulong ❤️yan

Ang Pag-init ng Daigdig o Global Warming sa Ingles) ay tumutukoy sa naranasang pagtaas ng katamtamang temperatura ng himpapawid at mga karagatan sa mundo nitong mga nakaraang dekada. Tumaas ng 0.6 ± 0.2 °Celsius (1.1 ± 0.4 °Fahrenheit) ang temperatura sa loob ng ika-20 siglo ang katamtamang pandaidigang temperatura. Ayon sa siyentipikong opinyon, “ang naranasang pag-init nitong huling 50 taon ay gawa ng tao”. Ang pagtaas ng antas ng carbon dioxide at iba pang mga greenhouse gases na resulta ng pagsunog ng produkto mula sa petrolyong langis, pagpapanot ng kagubatan, pagsasaka, at iba pang kagagawan ng tao ang mga pangunahing sanhi ng pag-init ng mundo.

Nagpapakita sa mga pagmamatyag na pag-aaral at ng mga modelong pangklima na ang pagka-sensitibo ng klima upang madoble ang antas ng CO2 ay mangyayari kapag tumaas ng 1.5-4.5 °C ang katamtamang temperatura. Ang mga modelong basihan ng Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ay humuhula na ang pandaigdigang temperatura ay tataas sa pagitan ng 1.4 at 5.8 °C (2.5 hanggang 10.5 °F) mula taong 1990 hanggang 2100.

Sinasabing ang pagtaas sa pandaigdigang temperatura ay magdudulot ng malaking pagbabago kasama rito ang pagtaas ng karaniwang taas ng dagat at pagbabago sa dami ng mga pag-ulan. Ang mga pagbabagong ito ay sinasabing magpaparami sa dalas at lakas ng mga mapanirang kalagayan ng panahon tulad ng baha, tag-tuyot, bugso ng init (heat waves), bagyo at buhawi. Sinasabing ang pag-init ay makaaapekto sa bilang at tindi ng mga ito, Mahirap na iakibat ito sa partikular na kalagayan ng panahon sa pag-init ng mundo. Gayunman, ang mga pag-aaral ay nakatuon sa panahon hanggang taong 2100 na ang pag-init (at pagtaas ng pantay laot mula sa pag-aalsang dulot ng init) ay patuloy na mangyayari dahil sa ang CO2 ay may mahabang buhay sa himpapawid.

May maliit na bilang na mga siyentipiko ang laban sa pananaw na ang gawa ng tao ang nagdudulot ng malaki sa pagtaas sa temperatura nitong nakaraang panahon. Gayundin, walang katiyakan ang nakapalibot rito kung gaanong kalaking pagbabago sa panahon ang makikita sa darating na araw. May mainit na debateng pampolitika at publiko kung paano mapabababa o mababaliktad ang pag-init sa darating na panahon at kung paano haharapin ang mga bunga nito.

Dahil importante mag ibat ibang clima sa daig dig


Do you know the answer?

Other questions on the subject: Araling Panlipunan

Explanation:The "Carnage Effect" is based on Carnegie's decision to give all his wealth to non-family members, where he argues that his son might have less incentive of working har...Read More
1 more answers
a new reconstruction of the vegetation cover for new zealand at the last glacial maximum (lgm) is presented, based primarily on a database of 66 pollen site records and a more limi...Read More
1 more answers
katubigan at kalupaan ng daigdig mga anyong lupa at tubig bumubuo lamang ang kalupaan ng 29.1 bahagdan ng kabuuang daigdig at nahahati- hati ito sa apat na malalaking rehiyon: eur...Read More
1 more answers